Борг

Забов'язання, яке кредитор надає позичальнику на умовах возвратності